top of page

La nostra missió

L'Institut d'Estudis Jueus de Barcelona, va ser fundat el 2023 per un grup d'activistes culturals amb el suport logístic de Paideia - Institut d'Estudis Jueus de Suècia (Programa Mifgash, Incubadora de Projectes 2022 i 2023) i Mozaika - Plataforma cultural jueva a Barcelona.

L'Institut d'Estudis Jueus de Barcelona té com a compromís fomentar el ressorgiment de la cultura jueva a Catalunya/Espanya/Europa com a minoria cultural dins de les societats europees. Promou estudis jueus interdisciplinaris amb els més alts estàndards acadèmics dins de l'àmbit acadèmic local i l'esfera pública, i fomenta activament el diàleg intercultural i un paradigma paneuropeu.

L'Institut d'Estudis Jueus de Barcelona ofereix programes no denominacionals per l'estudi del pensament i la cultura jueva, des de l'antiguitat fins a l'actualitat. El currículum es realitza utilitzant metodologies d'estudi jueves tradicionals i mitjançant un enfocament interpretatiu dels textos canònics i mestres de la "biblioteca jueva": Bíblia, Talmud, Filosofia, Teologia, Càbala, Hasidut, Pensament Modern i Contemporani.

L'Institut d'Estudis Jueus de Barcelona està especialitzat en l'estudi i la recerca de la branca sefardita de la civilització jueva, els seus llegats, reptes i futurs. Els estudis sefardites abasten l'abundant patrimoni de la Península Ibèrica medieval, la distribució global de la diàspora sefardita (que s'estén per regions com el Mediterrani, Pròxim Orient, Balcans i Amèriques) fins a les vocacions i dilemes actuals. El pensament i la tradició sefardites s'estudien com a font valuosa, oferint una visió única sobre les qüestions i els reptes de la nostra època contemporània.

 
 

Els nostres programes

L'Institut d'Estudis Jueus de Barcelona ofereix programes rigorosos interdisciplinaris en Estudis Jueus que exploren les fonts clàssiques i les obres mestres textuals, investiguen les tradicions filosòfiques i espirituals i s'ocupen d'interpretació crítica per abordar els desafiaments contemporanis.

 
 
 
IMG_20230507_181111.jpg
bottom of page